Daar de zondag 1 dit seizoen in de 3e divisie uitkomt werden wij door de KNVB verplicht onze statuten aan te passen. Het bestuur heeft mede daarom het eea aangepast aan de statuten, nml:

Punt 8.1

Het bestuur mag de contributie indexeren of maximaal met 5% verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verhogingen daarboven dienen door de algemene vergadering worden vastgesteld

punt 12.1

Het minimaal aantal bestuursleden is terug gebracht van 5 naar 3

punt 12.2

Dit punt is nieuw en verplicht gesteld door de KNVB

Daarnaast zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd, zoals waar “hem”stond veranderd in “haar/hem”

Deze statuten moeten goedgekeurd worden door de 2/3 van de leden tijdens de jaarvergadering

De jaarvergadering is gepland op 15-1-2021 om 20.00 uur deze wordt digitaal of fysiek gehouden, afhankelijk van het aantal aangemelde leden en corona richtlijnen. Bij deze vergadering dienen 2/3 van de leden aanwezig te zijn om de vernieuwde statuten goed te keuren. Indien dit niet het geval is dient een nieuwe jaarvergadering uitgeschreven te worden en dat is op 22-01-2021 om 20.00 uur. Ongeacht het aantal aanwezige leden, kunnen de statuten door de dan aanwezige leden goedgekeurd worden.

Daarnaast zullen de gebruikelijke jaarstukken behandeld worden over het seizoen 2019 – 2020. De agenda volgt.

Aanmelden voor de jaarvergadering kan bij: secretaris@joswgm.nl

Vermeld dan u mobiele telefoonnummer en e-mailadres of neem contact op met Marco Hoogkamer

Hierbij de Statuten JOS WGM update 2020

Bestuur