Afgelastingen

Sportpark Drie Burg

JOS Watergraafsmeer heeft de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is geen incassobureau.
Het werken met ClubCollect levert zowel de leden als de club voordelen op.
Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen
Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect stuurt de betaalverzoeken voor de contributie via SMS en e-mail. Zorg er daarom voor dat de ledenadministratie (joswgm@gmail.com) de juiste contactgegevens van u heeft.
Door in de SMS/e-mail op de betaallink te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. U kunt kiezen voor betaling in één keer maar u kunt ook meerdere betalingen inplannen. Voor het gespreid betalen rekent ClubCollect een klein bedrag aan kosten. U kunt betalen via automatische incasso of via iDEAL.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) wordt verstrekt aan ClubCollect echter deze zijn alléén zichtbaar voor de penningmeester, ClubCollect en u als clublid.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

 

De contributie bedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt.

 

Senioren  € 260,00  geboren vóór 1 januari 2002
Zaalvoetbal  € 175,00
Senioren  & zaalvoetbal  € 350,00
Senioren 7 x 7 vrijdag  €   95,00
JO19 junioren  € 245,00  geboren in 2002/2003
JO17 junioren  € 225,00  geboren in 2004/2005
JO15 junioren  € 215,00  geboren in 2006/2007
JO13 junioren  € 205,00  geboren in 2008/2009
JO11 junioren  € 195,00  geboren in 2010/2011
JO9 junioren  € 195,00  geboren in 2012/2013
Mini pupillen  € 125,00  geboren na 31 december 2013
Niet spelend lid  € 130,00
Donateur  €   80,00

 

De contributie dient, indien géén betalingsregeling is getroffen, uiterlijk op 1 oktober van een lopend seizoen volledig te zijn voldaan. Na 1 oktober wordt het bedrag verhoogd met € 25,00.  Indien het bedrag op 1 januari nog niet is voldaan volgt een laatste verhoging van het openstaande bedrag met € 15,00 euro en wordt de speler uitgesloten van verdere wedstrijden en trainingen tot het volledige openstaande bedrag door de club is ontvangen.

 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR VOOR JEUGDLEDEN!
Voor ouders van jeugdleden met een minimum inkomen bestaat ook in seizoen 2021-2022 de mogelijkheid om bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag te doen voor betaling van de contributie. Indien u voor dit fonds in aanmerking komt volg alstublieft de volgende procedure.
1. U ontvangt de betaallink van de contributie per e-mail of sms. (zorg dat de club uw recente telefoonnummer en e-mailadres heeft)
2. Klik op de link en print de factuur uit.
3. Ga met deze factuur naar de persoon die voor u het Jeugdfonds aanvraagt.
4. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de aanvrager een e-mail van het Jeugdfonds Sport & Cultuur met daarin een goedkeuringsnummer.
5. Stuur dit goedkeuringsnummer direct naar de ledenadministratie van JOS Watergraafsmeer via e-mailadres  joswgm@gmail.com
6. JOS Watergraafsmeer dient daarna met het goedkeuringsnummer de factuur in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zij zullen dan de contributie voldoen.

Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u de volgende website bezoeken.  https://www.jeugdfondssportencultuur.nl/