Afgelastingen

Sportpark Drie Burg

Samenwerking NIKKI
Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Termijnbetalingen
Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:
1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.
De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.
Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!

De contributie bedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt.

 

Senioren  € 295,00  geboren vóór 1 januari 2005
Zaalvoetbal  € 185,00
Senioren  & zaalvoetbal  € 375,00
Senioren 7 x 7 vrijdag  € 100,00
JO18 – JO19 junioren  € 265,00  geboren in 2006 – 2005
JO16 – JO17 junioren  € 240,00  geboren in 2008 – 2007
JO14 – JO15 junioren  € 230,00  geboren in 2010 – 2009
JO12 – JO13 junioren  € 220,00  geboren in 2012 – 2011
JO10 – JO11 junioren  € 210,00  geboren in 2014 – 2013
  JO8 –   JO9 junioren  € 210,00  geboren in 2016 – 2015
Mini pupillen  € 130,00  geboren vanaf 1 Januari 2017
Niet spelend lid  € 145,00
Donateur  €   85,00

 

De contributie dient, indien géén betalingsregeling is getroffen, uiterlijk op 1 oktober van een lopend seizoen volledig te zijn voldaan. Na 1 oktober wordt het bedrag verhoogd met € 25,00.  Indien het bedrag op 1 januari nog niet is voldaan volgt een laatste verhoging van het openstaande bedrag met € 15,00 euro en wordt de speler uitgesloten van verdere wedstrijden en trainingen tot het volledige openstaande bedrag door de club is ontvangen.

 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR VOOR JEUGDLEDEN!
Voor ouders van jeugdleden met een minimum inkomen bestaat ook in seizoen 2023-2024 de mogelijkheid om bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag te doen voor betaling van de contributie. Indien u voor dit fonds in aanmerking komt volg alstublieft de volgende procedure.
1. U ontvangt de betaallink van de contributie per e-mail of sms. (zorg dat de club uw recente telefoonnummer en e-mailadres heeft)
2. Klik op de link en print de factuur uit.
3. Ga met deze factuur naar de persoon die voor u het Jeugdfonds aanvraagt.
4. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt JOS Watergraafsmeer e-mail van het Jeugdfonds Sport & Cultuur met daarin een goedkeuringsnummer.
5. JOS Watergraafsmeer dient daarna met het goedkeuringsnummer de factuur in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zij zullen dan de contributie voldoen.

Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u de volgende website bezoeken.  https://www.jeugdfondssportencultuur.nl/