• Contact personen

 • Hoofdbestuur JOS Watergraafsmeer

  Voorzitter Joop Vlug 06- 38 086 846 e-mail
  Penningmeester      
  Secretaris intern Marco Hoogkamer   e-mail
  Secretaris extern Stuart v/d Bos    e-mail
 • Jeugdbestuur JOS Watergraafsmeer

  Voorzitter Remco Jongerius 06-37 559 845 e-mail
  Penningmeester Vacant    
  Secretaris Vacant    
 • Commissieleden jeugd

  Technisch Coördinator Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
  Sponsor commissie John Wolf 06-53 612 931 e-mail
  Ledenadministratie     e-mail
         
  Toernooi-coordinator Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
 • Zondag afdeling ( senioren )

  Wedstrijdsecr. Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Aanmelden nieuwe teams Ineke Hofland   e-mail
  Technisch manager Ron Voorn 06-29 448 788 e-mail
  Team manager Jeroen Vonk 06-55 330 269 e-mail
  Trainer selectie Cor ten Bosch 06-12 088 165 e-mail
  Trainer 2de elftal Ray Semmoh 06-24 202 477 e-mail
  Assistent Trainer 2de  Frans de Klerk 06-47 086 120 e-mail
  Verzorger selectie Piet Mounourij 020-625 11 57 e-mail
  Verzorger selectie Rik Bommels 06-12 782 478 e-mail
  Fysio 2de elftal Cees Smaal 06-57 548 089 e-mail
  Trainer keepers Collin van Velzen 06-41 219 419 e-mail
  Trainer Overige (do) Fred v/d Woude 06-21 230 750 e-mail
  Grensrechter 1e Eef Tokkie 06-31 273 833 e-mail
  Grensrechter 2e Jan Baars 06-11 872 467 e-mail
  Leider 1e Eef Tokkie 06-31 273 833 e-mail
  Leider 2e Jan Baars 06-11 872 467 e-mail
  Leider 3e Merlijn Schaap 06-31 960 875 e-mail
  Leider 4e Eelke Kroes 06-50 803 823 e-mail
  Leider 5e Sander Nieuwenhuijs 06-24 225 968 e-mail
  Leider 5e Steven Kleinveld 06-81 991 882 e-mail
  Leider 6e Daniel de Graaf 06-12 671 416 e-mail
  Leider 45+ Andre de Kamps 06-53 147 807 e-mail
 • Zaterdag afdeling ( senioren )

  Wedstrijdsecr. Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Aanmelden nieuwe teams Ineke Hofland   e-mail
  Trainer selectie Richard Pel 06-51 125 261 e-mail
  Trainer 2e Coen Lammers 06-53 210 351 e-mail
  Teammanager 1e Frits Dammen 06-53 736 660 e-mail
  Grensrechter 1ste Richard Smit 06-13 045 491 Geen
         
  Teammanager 2de Bas de Roo 06-55 796 055 e-mail
  Leider 3e Lucas Groot Antink 06-45 402 569 e-mail
  Leider 3e Thijs Buitenhuis 06-23 625 031 e-mail
  Leider 4e Floris Noordhoek Hegt 06-29 566 580 e-mail
  Leider 5e Ton Westenenk 06-11 592 665 e-mail
  Leider 6e Sander Baas 06-274 613 43 e-mail
  Leider 7e      
  Leider 8e Mathijs v.Bohemen 06-41 616 375 e-mail
  Leider 9e      
  Leider 10e Erwin Korff 06-12 976 344 e-mail
  Leider 10e Jordi Tokkie 06-48 368 904 e-mail
  Leider 11e Robbert Pel 06-15 832 808 e-mail
  Leider 35+ Martin Visser 06-22 208 534 e-mail
 • Jeugdafdeling

  Wedstrijdsecretaris Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Trainer JO O19-1 Marco Dettmer 06-19 924 516 e-mail
  Teammanager JO O19-1 Remco Jongerius 06-37 559 845 e-mail
  Teammanager JO O19-1 John Wolf 06-53 612 931 e-mail
  Teammanager JO O19-1 Marita Soetowidjojo 06-15 134 562 e-mail
  Trainer JO O19-2 Earl Babel 06-20 030 007 e-mail
  Trainer JO O18-1 Aniel Gobind 06-29 159 954 e-mail
  Trainer JO O15-1 Raymond Ling 06-13 931 895 e-mail
  Trainer JO O14-1 Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
  Trainer JO O14-1 Jan den Broeder 06-40 831 338 e-mail
  Teammanager JO O14-1 Jan Wijngaard 06-53 707 597 e-mail
  Trainer JO O12-1 Bert Ariaans 06 13 887 874 e-mail
  Trainer JO O10-1 Harmen Visser 06-34 602 775 e-mail
  Trainer JO O9-1 Kees Wulf 06 21 977 805 e-mail
  Trainer JO O9-1 Guillermo Darson 06-12 882 088 e-mail
  Trainer Mini’s Kees Wulf 06-21 977 805 e-mail
  Keeperstrainer O19 t/m O11 Sjors Duijnmeyer   e-mail
         
  Coördinator JO O14 t/m O19 Glenn Kartodimedjo 06-46 774 155 e-mail
  Coördinator JO O9 t/m O12 Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
 • Zaal

  Wedstrijdsecretaris Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
   
  Leider Zaal 1 Hatim Etsouli   e-mail
  Leider Zaal 2  Mike Rondaij   e-mail
         
  Website Ed Tokkie  06-24 994 186 e-mail
  Sponsor commissie Martin Eijlers   e-mail
  Kantine commissie Jan Jedema   e-mail
  Bouw commissie      
  Ledenadministratie Ineke Hofland   e-mail