• Contact personen

 • Hoofdbestuur JOS Watergraafsmeer

  Voorzitter Joop Vlug 06- 38 086 846 e-mail
  Penningmeester      
  Secretaris intern Marco Hoogkamer   e-mail
  Secretaris extern Stuart v/d Bos    e-mail
 • Jeugdbestuur JOS Watergraafsmeer

  Voorzitter Ineke Hofland    
  Penningmeester Vacant    
  Secretaris Vacant    
 • Commissieleden jeugd

  Technisch Coördinator Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
  Ledenadministratie     e-mail
  Toernooi coordinator Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
 • Zondag afdeling( senioren )

  Wedstrijdsecr. Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Aanmelden nieuwe teams Ineke Hofland 06-11 311 966 e-mail
  Technisch manager Ron Voorn 06-29 448 788 e-mail
  Trainer 1ste elftal Cor ten Bosch 06-12 088 165 e-mail
  Assistent Trainer 1ste  Maurice Renger 06-43 063 331 e-mail
  Trainer 2de elftal Ray Semmoh 06-24 202 477 e-mail
  Assistent Trainer 2de  Frans de Klerk 06-47 086 120 e-mail
  Verzorger selectie Piet Mounourij 06 53 267 583 e-mail
  Verzorger selectie Rik Bommels 06-12 782 478 e-mail
  Fysio 2de elftal Cees Smaal 06-57 548 089 e-mail
  Trainer keepers Collin van Velzen 06-41 219 419 e-mail
  Trainer Overige (do) Fred v/d Woude 06-21 230 750 e-mail
  Grensrechter 1e Eef Tokkie 06-31 273 833 e-mail
  Grensrechter 2e Jan Baars 06-11 872 467 e-mail
  Leider 1e Jeroen Vonk 06-55 330 269 e-mail
  Leider 1e Eef Tokkie 06-31 273 833 e-mail
  Leider 1e Eckhard Posthumus 06-22 275 054 e-mail
  Leider 2e Jan Baars 06-11 872 467 e-mail
  Leider 2e Frans Zoutberg 06-51 447 799 e-mail
  Leider 3e Joost Dalinghaus 06-58 968 256 e-mail
  Leider 4e Steven Kleinveld 06-81 991 882 e-mail
  Leider 5e Daniel de Graaf 06-12 671 416 e-mail
  Leider 5e Michiel van de Berg 06-82 947 599 e-mail
  Leider 45+ Andre de Kamps 06-53 147 807 e-mail
 • Zaterdag afdeling (senioren)

  Wedstrijdsecr. Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Aanmelden nieuwe teams Ineke Hofland 06-11 311 966 e-mail
  Trainer 1ste elftal Richard Pel 06-51 125 261 e-mail
  Trainer 2e      
  Leider 1e Frits Dammen 06-53 736 660 e-mail
  Grensrechter 1ste Richard Smit 06-13 045 491 Geen
  Leider 3e                     Lucas Groot Antink 06-45 402 569 e-mail
  Leider 3e                     Thijs Buitenhuis 06-23 625 031 e-mail
  Leider 4e                     Floris Noordhoek Hegt 06-29 566 580 e-mail
  Leider 5e                     Martin Bernts 06-14 612 356 e-mail
  Leider 6e                     Sander Baas 06-274 613 43 e-mail
  Leider 7e      
  Leider 8e Ton Westenenk 06-11 592 665 e-mail
  Leider 9e Robbert Pel 06-15 832 808 e-mail
  Leider 10e Jordi Tokkie 06-48 368 904 e-mail
  Leider 11e                 Michael Worners 06-41 481 067 e-mail
  Leider 35+ Martin Visser 06-22 208 534 e-mail
 • Jeugdafdeling

  Wedstrijdsecretaris Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
  Trainer JO O19-1 Marco Dettmer 06-19 924 516 e-mail
  Trainer JO O19-2 Aniel Gobind 06-29 159 954 e-mail
  Trainer JO O17-1 Aniel Gobind 06-29 159 954 e-mail
  Trainer JO O16-1 Ed Portier 06-54 636 236 e-mail
  Trainer JO O16-1 Raymond Ling 06-13 931 895 e-mail
  Trainer JO O15-1 Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
  Trainer JO O15-1 Jan den Broeder 06-40 831 338 e-mail
  Trainer JO O13-1 Geor Salome 06-42 913 855 e-mail
  Trainer JO O13-1 Bert Ariaans 06 13 887 874 e-mail
  Trainer JO O11-1 Jaden Blank 06-17 262 697 e-mail
  Trainer JO O8-1 Kees Wulf 06-21 977 805 e-mail
  Trainer Mini’s Kees Wulf 06-21 977 805 e-mail
  Keeperstrainer O19 t/m O11           Sjors Duijnmeyer   e-mail
         
  Coördinator JO O14 t/m O19 Glenn Kartodimedjo 06-46 774 155 e-mail
  Coördinator JO O9 t/m O12 Richmond Bossman 06-57 257 302 e-mail
 • Zaal

  Wedstrijdsecretaris Ed Tokkie 06-24 994 186 e-mail
   
  Leider Zaal 1 Mike Rondaij   e-mail
         
  Website Ed Tokkie   e-mail
  Sponsor commissie Martin Eijlers   e-mail
  Kantine commissie Jan Jedema   e-mail
  Bouw commissie      
  Ledenadministratie Ineke Hofland   e-mail