Afmelden als lid

In het geval dat u zich af wilt/moet melden als lid van Jos Watergraafsmeer geldt de volgende
procedure.

SENIOREN: Vóór 1 mei dient u via een mail aan onze ledenadministratie aan te geven dat u als lid uitgeschreven wilt worden.
U bent dan geen contributie voor het volgend seizoen meer verschuldigd.

JEUGD: Voor 1 mei dient u via een mail aan onze jeugdledenadministratie aan te geven dat u als lid uitgeschreven wilt worden.
U bent dan geen contributie voor het volgend seizoen meer verschuldigd.

Bij te late uitschrijving -na 1 mei, maar voor 1 september- wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitschrijving na 1 september wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

 

Ten slotte.
Blessures of langdurige vakanties leiden niet tot contributieverlaging of kwijtschelding.