Helaas moeten wij u berichten dat Willem op woensdag 24 februari jl op 86 jarige leeftijd is overleden. Willem was zeer betrokken bij de zondag selectie waarin zijn zonen Willem en John ook enige jaren deel van uitmaakten. Later werd Willem de tombola master van de vereniging. Hij verzorgde de prijzentafel en verkoop van lootjes, opbrengsten die voor de club zeer welkom waren. Hij bleef een trouwe supporter al ging dat de laatste jaren steeds lastiger door zijn gezondheid. Willem bedankt voor alles, bij velen zal je in de herinnering voort leven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Willem is overgebracht naar Associatie Uitvaartverzorging, Purmerweg 94 te Purmerend. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 2 maart van 19.00 tot 19.30 uur. Neemt U daar wel de coronaregels in acht.

Bestuur