Ons bereikte het trieste bericht dat Sonja Kruis na een kort ziekbed op 6 april jl. is overleden.

Sonja is overgebracht naar rouwcentrum de Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 7 te Amsterdam. Hier is gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condoleren op zondag 10 april van 16.00 tot 17.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 14 april om 15.00 uur in de grote aula van de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126.

Aansluitend is er een samenzijn in de aula.

Wij wensen Rene, Randy, Kirsten en verdere familie heel veel sterkte toe.