Door middel van de regering genomen beslissingen kan het kerstklaverjassen van Zondag 19 December helaas niet doorgaan.