Middels dit bericht wil het bestuur aan de leden en buitenwacht bekend maken dat de onafhankelijke licentiecommissie amateurvoetbal het eerste elftal van JOS Watergraafsmeer een wedstrijdpunt in mindering heeft gebracht.
De sanctie is opgelegd als gevolg van het niet voldoen aan de gestelde termijn voor het aanleveren van de jaarstukken 2019/‘20. Mede door de COVID, voor JOS Watergraafsmeer nieuwe, onbekende eisen en een zoektocht naar een accountantskantoor die de cijfers moet controleren, duurde het langer dan gewenst. Momenteel zijn wij druk doende om de gevraagde jaarstukken aan te leveren

Joop Vlug

Voorzitter