JOS Watergraafsmeer zondag 1 krijgt defintief nogmaals 1 punt aftrek opgelegd
Eind vorig jaar zijn wij in beroep gegaan tegen een besluit van de onafhankelijke licentiecommissie amateurvoetbal van de KNVB, waarin er voor een tweede keer 3 wedstrijdpunten in mindering werden opgelegd als gevolg van het niet voldoen aan de herziene termijn voor het aanleveren van de jaarstukken 2019/2020. De vereniging is hier tegen in beroep gegaan. Hierop heeft de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal besloten om deze (tweede) sanctie definitief te verminderen tot één wedstrijdpunt aftrek. Inmiddels heeft het bestuur de betreffende stukken aangeleverd, waardoor verdere puntenaftrek niet meer aannemelijk lijkt.