Jeroen Vonk

Op woensdag 24 augustus, is na een oneerlijke strijd Jeroen overleden. Nadat hij de diagnose had gekregen, bleef hij heel positief en heeft er werkelijk alles aangedaan om deze verschrikkelijke ziekte te overwinnen. Helaas een ongelijke strijd. Ook heel veel respect voor Wenche en de kinderen hoe zij Jeroen tot op het laatste moment steunden.

Jeroen was een echt voetbaldier die zelf ook een meer dan behoorlijk balletje kon trappen. Zijn actieve voetbal loopbaan eindige bij KBV. Daar bleef hij zeer betrokken en had daar ook menig functie op zich genomen.  Na de fusie van KBV met o.a. Blauw Wit, nam Jeroen ook zijn verantwoording om de nieuwe club Blauw Wit Amsterdam een goed fundament te geven.

Jeroen kwam JOS Watergraafsmeer binnen wandelen toen Bart Logchies de hoofdtrainer was. Jeroen nam de taak van elftalleider op zich, maar deed dit op zijn Jeroens, namelijk hij deed er nog vele zaken omheen, alles om de club vooruit te helpen.  Naast de vele vele uren die hij aan ons cluppie besteedde, zat hij ook graag aan de bar om zijn mening over voetbal te geven, het reilen en zeilen van de club te bespreken, maar ook voor de gezelligheid.

Wij zijn Jeroen veel dank verschuldigd voor zijn grote inbreng. Jeroen zal op vele vlakken gemist worden. Een Amsterdammer en voetbaldier is heen gegaan.

Wenche, kinderen, verdere familie en vele vrienden wensen wij heel veel sterkte toe.