Jaarvergadering 15-01-2021 / 22-01-2021 aanvang 20.00

De jaarvergadering wordt on-line gehouden. Daarom svp voor de vergadering van 15-01-2021 aanmelden bij secretaris@joswgm.nl of bij Marco Hoogkamer, u dient wel uw E-mail adres en telefoonnummer te vermelden.

Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de vergadering van 15-01-2021 niet door (leden die zich aangemeld hadden krijgen een mailtje dat de vergadering niet doorgaat of een link als de vergadering wel doorgaat ) de jaarvergadering wordt dan gehouden op 22-01. U kunt deelnemen door een link aan te vragen bij secretaris@joswgm.nl

Aanpassing statuten is een onderdeel van deze jaarvergadering, deze dienen door 2/3 van het aantal leden goed gekeurd te worden. Bij een 2e jaarvergadering volstaat het aantal aanwezigen.

Wilt u vooraf de financiële stukken per mail ontvangen, vraag deze aan bij secretaris@joswgm.nl.

Agenda

1.  Opening voorzitter

2.  Vaststelling aantal aanwezigen

3.  Ingekomen stukken c.q. mededelingen

4. Financieel verslag

5. Vaststelling kas commissie (wordt later gepubliceerd)

6. Vaststelling bestuur, momenteel Joop Vlug (vz), (voor 1 jaar)

Marco Hoogkamer (secr) (voor 3 jaar),

Stuart van de bos (secr) (voor 2 jaar)

Wie wil toe treden tot het bestuur of heeft eventueel interesse om onze club verder te helpen, meld je aan via secretaris@joswgm.nl 

7.  Goedkeuring statuten (nieuwe statuten staan op de website) Belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn:

Punt 8.1

Het bestuur mag de contributie indexeren of maximaal met 5% verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verhogingen daarboven dienen door de algemene vergadering worden vastgesteld

punt 12.1

Het minimaal aantal bestuursleden is terug gebracht van 5 naar 3

punt 12.2

Dit punt is nieuw en verplicht gesteld door de KNVB

 

Daarnaast zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd, zoals waar “hem”stond veranderd in “haar/hem”

Deze statuten moeten goedgekeurd worden door de 2/3 van de leden tijdens de jaarvergadering

8. Rondvraag