ALGEMENE JAARVERGADERING 2022/2023

Maandag 16 oktober, aanvang 20.00 uur in de kantine

KOMT ALLEN, ONZE CLUB HEEFT ECHT EXTRA HANDJES NODIG (zie bijlage)

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken c.q.
 3. Jaarverslagen (indien ontvangen)
 4. Verslag penningmeester
 5. Verkiezing hoofdbestuur.

Voorstel bestuur:

Ron Meijer (vz)

Theo Klinkert (secr)

Peter Bussman (penningmeester)

Lennart van Holsteijn (bestuurslid, sponsoring)

Joop Vlug (bestuurslid) .

 1. Vaststellen commissies
 • Kantine (Jan Jedema)
 • Bouw
 • Jeugd
 • Sponsor (Sander Willems / Lennart van Holsteijn)
 • Wedstrijdsecr./website (Ed Tokkie)
 • Ledensecr./contributie inning (Lennart van Holsteijn, Lennart Middelman)
 • Kas
 • Feest/Activiteiten
 • Klaverjas (Bea Pieneman)
 • Vrijwilligers
 1. Rondvraag
 2. Sluiting door de voorzitter

 

BIJLAGE

Kader

 • Bestuur

2e penningmeester

2e secretaris

2e voorzitter

Aanspreekpunt voetbalzaken (trainingsruimte, materialen)

 

 • Kantine coördinatie

Planning bardiensten

Regelen openen/sluiten kantine/kleedkamers

Ondersteuning inkoop en Ondersteuning bij ontvangst

 

 • Ondersteuning kleding

Ondersteunen bij inkoop

Uitgifte na ontvangst kleding aan de teams/spelers

 

 • Materiaalman/vrouw wedstrijddagen

Thee voor in de rust

Uitgifte/ontvangst sleutels, vlaggetjes en ballen

 

 • Leiders selectie elftallen

Zondag 1

Zaterdag 1

 

 • Grensrechter selectie elftallen

O23-1

 

 • Was man/vrouw

Ondersteuning bij het wassen van de wedstrijd- en trainingskleding (ma t/m vrij)

 

 • Bouwploeg

onderhoud accommodatie

 

 • Jeugdcommissie

Opstarten jeugdafdeling vanaf de jongste jeugd

Aanspreekpunt ouders/trainers/bestuur

 

Uitbreiding is meer dan welkom (aanmelden secretaris@joswgm.nl)