Buitengewone algemene ledenvergadering dinsdag 25 mei 2021 / indien nodig maandag 31 mei 2021 beide aanvang 20.00

Deze ledenvergadering wordt on-line gehouden. Daarom svp voor de vergadering van 25-05-2021 aanmelden bij secretaris@joswgm.nl, u dient wel uw E-mail adres en telefoonnummer te vermelden. Aanmelden kan tot 24 mei 23.59 uur

Bij onvoldoende aanmeldingen (2/3 van de leden dienen aanwezig te zijn) gaat de vergadering van 25 mei 2021 niet door (leden die zich aangemeld hebben krijgen een mailtje dat de vergadering niet doorgaat) De buitengewone ledenvergadering wordt dan gehouden op 31 mei, indien mogelijk in de kantine.

Deze buitengewone ledenvergadering is noodzakelijk voor aanpassingen in de statuten, naar aanleiding van een wetswijziging per 1 juli 2021. De nieuwe statuten vindt u op de website (onderaan onder de rubriek EXTRA) en de specifieke wijzigingen zijn ook op de website geplaatst. Daarnaast willen wij u informeren over de voortgang van het bestuur en nieuwe bestuur-/commissie leden voorstellen.

Agenda

1.  Opening voorzitter

2.  Vaststelling aantal aanwezigen

3.  Ingekomen stukken c.q. mededelingen

4.  Goedkeuring statuten

5.  Voorstellen nieuwe bestuur-/commissie leden

6.  Rondvraag