• Algemene jaarvergadering

  ALGEMENE JAARVERGADERING

  Maandag 5 november 2018 aanvang 20.30 uur

  In de kantine

  AGENDA

  1.  Opening door de voorzitter
  2.  Ingekomen stukken c.q. mededelingen
  3.  Jaarverslagen (indien ontvangen)
  4.  Verslag penningmeester (indien tijdig ontvangen)
  5.  Verslag kascommissie (zie punt 04)
  6.  Verkiezing hoofdbestuur. Voorstel

  Joop Vlug (vz)

  Marco Hoogkamer (secr. Intern)

  Stuart van de Bos (secr. Extern)

  Lennart Middelman (penningmeester)

         7.Voorstel structuur wijziging
         8.Speerpunten nieuw bestuur
         9.Vaststellen commissies

  -       Kantine
  -       Jeugd
  -       Wedstrijdsecretariaat
  -       Kas
  -       Vrijwilligers
  -       Bouw
  -       Sponsor
  -       Ledensecretariaat
  -       Activiteiten

        10.Rondvraag
        11.Sluiting door de voorzitter

   

  TOELICHTING PUNT 06

  Tegen kandidaten kunnen t/m 7 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden, met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden en een wilsverklaring van de kandidaat.